Whatsapp

Geçmişten Günümüze Çorap

Temel giyim ihtiyaç maddelerinden biri olan çorap, yalnızca bir örtünme malzemesi olmayıp insan sağlığı açısından da son derece önemli bir giysidir.
Çorap, insanın hayatı boyunca çok sayıda tükettiği ve kullandığı giyim eşyaları arasında ömrü en kısa olanıdır. Günümüze göre değişik doku ve şekillerde de olsa çorap tarihi çok eskilere dayanmaktadır.
Çorap tarihi incelendiğinde . İlk yazılı kaynaklarda, eski yunan şair Heseidos (İ.Ö 8 yy.) hayvan kılından örülen ayakkabı astarından (Piloi) bahseder. Ayrıca Anadolu’da MÖ 5.yüzyılda Altay Pazırık Kurgan'ında bulunan keçe çoraplar,
 
Türklerde çorap geleneğinin çok eskilere dayalı olduğunu kanıtlar ve Mezapotamya’da, (İ.Ö. 20.yy)’da örme çoraplar bulunduğu rivayet edilmektedir.
Anadolu kültüründeki çorapların benzerlerini ise Balkan ülkelerinde, Türkmenistan’da, Yunanistan’da sürüleriyle yaşayıp oradan oraya dolaşan topluluklarda da görebiliyoruz.
Türkçedeki çorap sözcüğü ise, Farsça kökenlidir."Gorap" sözcüğü, Arapçaya "Curap" buradan Türkçeye ise "Çorap" olarak geçer ve balkan diline de girer. Türkmenistan'da ise çoraba "Çeşka" adı verilir.
Romalılar ise ayaklarına ,bileklerine ve bacaklarına meşin yada kumaş bantlar sararlardı. İlk kez (İ.S.2.yy.)’da kumaş, keçe veya hayvan postlarından kesilerek dikilen ve esnek olmayan bir tür çorap kullanılmaya başlanmıştır.
Eski Mısır’da mezarlarda İ.S 3. ve 6.yüzyıl arasında tarihlenen örme çoraplar bulunmuştur. El örgüsü çoraplar ise bugünkü şekline 17.yüzyılda ulaşmıştır. 
 
İlk çoraplar günümüzdeki şekline benzemezlerdi.Deri veya yün kumaştan ayak şekline uygun olarak dikilir, devamında pantolonla birleştirilirdi. 
Zamanla bu tarz giyimin dizaltı olan kısmı daha inceldi ve dizin üstündeki kumaştan farklılaştı 1500’lü yılların başına kadar devam eden bu alışkanlık, sonunda pantolonla çorap ayrıldı ve ayrı ayrı kullanılmaya başlanıldı.
Ticari bir meta olarak örme giysiler 13 yy’da Paris’te üretilmeye başlanmıştır. 
Daha öncesine, örme evlerde yapılan işti 1366’da Pariste ilk örme locası kurulmuştur. 1514 yılında örme, en önemli 6 elişi locasından biri olmuştur.
 
 
 
Paylaş

Çorap Sepeti © 2021 | Bu site C2C Yazılımı® C2C E-Ticaret sistemi ile hazırlanmıştır